Wzór Oceny Pracy Nauczyciela - Centrum Liderów
Wzór Oceny Pracy Nauczyciela 2022 zoom

Hover

Procedura Oceny Pracy Nauczyciela zoom

Hover

Wzór oceny pracy nauczyciela logopedy zoom

Hover

Przykładowe uzasadnienie oceny pracy nauczyciela zoom

Hover

Wzór Oceny Pracy Nauczyciela 2022
Procedura Oceny Pracy Nauczyciela
Wzór oceny pracy nauczyciela logopedy
Przykładowe uzasadnienie oceny pracy nauczyciela
Full Screen

Wzór Oceny Pracy Nauczyciela 2022

 • Autor: Centrum Liderów
 • Format Wydania: Elektroniczny
 • Liczba Stron: 137
 • Typ Pliku: Word (DOCX), Acrobat Reader (PDF)
 • Możliwość Edycji: Tak (Microsoft Office, Open Office)
 • Forma Dostawy: Plik do pobrania
 • SKU:C01-P-WOPN-010621
Cena:
259,00 

Wzór oceny pracy nauczyciela to pakiet kompletnych i gotowych do wdrożenia dokumentów dla dyrektora szkoły, uwzględniających wszystkie zmiany, dotyczące sposobu oceniania pracy nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r.

Wzór oceny pracy nauczyciela został opracowany na podstawie:

 • Ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 2215).
 • Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 910).
 • Rozporządzenia MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, w tym nauczycieli sprawujących stanowiska kierownicze, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz szczegółowego trybu postępowania odwoławczego (Dz. U. 2019 r. poz.1625).

Co Zawiera Pakiet?

Procedura oceny pracy nauczyciela

Ponad 10 załączników do procedury oceny pracy nauczyciela:

 • Zestaw gotowych do wdrożenia wskaźników.
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 19 sierpnia 2019 r.
 • Kompleksowo opracowane kryteria oceny pracy nauczyciela pedagoga i psychologa.
 • Gotowe do wdrożenia kryteria oceny pracy nauczyciela bibliotekarza.
 • Kryteria oceny pracy nauczyciela logopedy.
 • Wzorcowe karty oceny pracy wraz z uzasadnieniem.
 • Inne: wniosek nauczyciela o dokonanie oceny pracy, zawiadomienie nauczyciela o wszczęciu procedury oceny, karta informacyjna o pracy nauczyciela, wzór karty projektu oceny pracy nauczyciela, etc.

Wskaźniki oceny pracy nauczyciela

Opis kryteriów za pomocą wskaźników łączących ocenę pracy nauczyciela i specjalistów szkolnych z rozwojem jakościowym szkoły. Wskaźniki oceny pracy zostały opracowane dla nauczycieli przedmiotów oraz logopedy, psychologa, pedagoga i bibliotekarza.

Charakterystyka proponowanych przez nas wskaźników:

 • Czytelne i mierzalne, opisane za pomocą czasowników dokonanych.
 • Inspirujące rozwój zawodowy zgodnie z oczekiwaniami szkoły XXI w.
 • Uwzględniające nauczanie zdalne.
 • Opracowane przez eksperta z ponad 20-letnim doświadczeniem na stanowisku dyrektora szkoły.

Co jeszcze zawiera pakiet?

Wzór oceny pracy nauczyciela 2022

 • Wzorcowe oceny pracy nauczycieli wraz z uzasadnieniem, zgodnie z kryteriami zawartymi w Karcie Nauczyciela i ustawie Prawo Oświatowe.
 • Przykłady uzasadnienia oceny pracy nauczycieli i specjalistów pracujących w szkole.
 • Zarządzenie Dyrektora szkoły w sprawie określenia procedury oceny pracy nauczycieli.

BONUS!

 • Arkusze kontroli pomocy psychologiczno-pedagogicznej (19 stron z przykładami pytań)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Tylko zalogowani klienci, którzy kupili ten produkt mogą napisać opinię.