Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli - propozycje MEiN - CentrumLiderow.pl - Wspieramy rozwój pracowników oświaty
24 cze

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli – propozycje MEiN

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało projekt reform statusu zawodowego pracowników oświaty, które obejmują również zmiany w awansie zawodowym nauczycieli.

Zgodnie z propozycją zmniejszeniu miałaby ulec liczba stopni awansu zawodowego nauczyciela, a także zostałby wprowadzony dwustopniowy egzamin zewnętrzny na stopień nauczyciela mianowanego. Ponadto, zmiany odnoszą się także do procedury ustalania oceny pracy nauczyciela. Poniżej prezentujemy najważniejsze założenia przedstawionego przez MEiN projektu.

Zmiany w awansie zawodowym nauczycieli wg propozycji MEiN

Nauczyciel stażysta (4 lata)

 • Okres adaptacji zawodowej wydłużony do 4-lat.
 • Odpowiednia ocena pracy.
 • Dwustopniowy egzamin zewnętrzny: praktyczny oraz teoretyczny, obejmujący wystandaryzowany test wiedzy.

Nauczyciel mianowany (6 lat)

 • 6 lat pracy od uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
 • Odpowiednia ocena pracy.
 • Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Nauczyciel dyplomowany (5 + 5 lat)

Pierwszy stopień specjalizacji (I stopień)

 • 5 Lat pracy od uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.
 • Odpowiednia ocena pracy.
 • Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Drugi stopień specjalizacji (II stopień)

 • 5 lat pracy od uzyskania pierwszego stopnia specjalizacji.
 • Odpowiednia ocena pracy.
 • Uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej.

Profesor oświaty - tytuł honorowy

 • Po 10 latach od otrzymania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

Ocena pracy nauczyciela

 • Przed uzyskaniem każdego stopnia awansu zawodowego.
 • Przed uzyskaniem każdego stopnia specjalizacji zawodowej.
 • Przy ubieganiu się o pełnienie określonych funkcji.

Informacje ogólne

 • Brak przedstawicieli związków zawodowych w komisjach ds. awansu.
 • Zastąpienie opiekuna stażu mentorem.
 • 90 minutowy test wiedzy i predyspozycji zawodowych nauczyciela stażysty.
 • Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego – decyzja dyrektora szkoły.
 • Powołanie okręgowych komisji egzaminacyjnych.
 • Odbiurokratyzowanie ścieżki awansu zawodowego, w tym odejście od staży, oraz położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli.
 • Umożliwienie nauczycielom kontraktowym, z zaawansowanym stażem wynikającym z obecnego systemu awansu, przyśpieszenia uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego w okresie przejściowym.
 • Stopień nauczycielowi mianowanemu nadaje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w przypadku odmowy odwołanie do ministra.